Thursday, November 18, 2010

Birthday Present for us :)

Semut semut , kakak kirim salam and said Happy Birthday . Nanti kakak bagi mainan tau . Haha masuk air . Oh yeahh kau tak nak . Kau nak hadiah yang paling besar . Kakak cakap hadiah paling besar aku :D Maknanya birthday present kau , kau dapat aku . Kau okay je . Tapi tak kan kita nak couple kan ? Aku dah ada boyfriend . Amirul Shukery tuuuuu ♥ So birthday present kau , aku and birthday present aku pun kau . Aku nak birthday present best friend forever boleh ? Kau cakap untuk best friend semuanya boleh :) Kau pun nak birthday present best friend forever . Yay ! Our birthday present is the same gift :) Janji tauuuu best friend forever ? :D

No comments:

Post a Comment